Vastuullisuus on osa ICECAPITALin jokapäiväistä liiketoimintaa. Vastuullisella toiminnalla taataan toiminnan kannattavuus ja pitkäaikaiset toimintaedellytykset.

ICECAPITAL kiinteistöpääomarahastojen vastuullisuusohjelma laadittiin vuoden 2020 aikana. Vastuullisuusohjelma sisältää ympäristönäkökulman, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan (ESG) ja asettaa tavoitteet ohjelmakaudelle 2021–2023. Tavoittelemme kiinteistösijoituksissamme hyvää asuin- ja elinympäristöä sekä kestävää ja energiatehokasta rakennuskantaa.

ICECAPITALin kiinteistöpääomarahasto sijoitustoiminnan strategiset vastuullisuusprioriteetit ovat hyvä hallintotapa, läpinäkyvä ja vastuullinen toiminta sekä ilmastonmuutoksen hillintä.

Vastuullisuusohjelman laatimisprosessissa käytiin läpi kiinteistösijoituksiin liittyvät toiminnot ja näissä kiinteistöjen aikaansaamat vastuullisuusvaikutukset – niin positiiviset kuin negatiiviset. Vastuullisuusohjelmaan on nostettu olennaisimmat ja vaikutuksiltaan merkittävimmät vastuullisuusnäkökohdat.

Vastuullisuustyössä ja ohjelman toteutuksessa on mukana koko henkilöstömme, sillä vastuullisuus nähdään osana normaalia toimintaa ja kuuluu kaikkien työntekijöiden työnkuvaan.

Lataa ICECAPITAL kiinteistöpääomarahastojen vastuullisuusraportti tästä:

ICECAPITAL Kiinteistöpääomarahastot Vastuullisuusraportti 2021

ICECAPITAL Kiinteistöpääomarahastot Vastuullisuusraportti 2020

ICECAPITAL REAM Oy Vastuullisuusohjelma 2021-2023