TIEDONANTOVELVOITEASETUKSEN MUKAISET TIEDOT ICECAPITAL REAM OY:STÄ JA SEN HOITAMISTA RAHASTOISTA

ICECAPITAL REAM Oy toimii Ky-muotoisten suljettujen kiinteistöpääomarahastojen toimiluvallisena vaihtoehtorahastojen hoitajana, eikä se harjoita sijoitustoimintaa omaan lukuunsa. Kestävyysriskit huomioidaan rahastojen hoidossa kunkin rahaston sopimusmateriaalin mukaisesti.

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin
Näillä internetsivuilla esitetään 10.3.2021 jälkeen markkinoitujen rahastojemme osalta EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (EU) 2019/2088 mukaisesti julkaistavat tiedot sekä ICECAPITAL REAM Oy:n kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet mukaan lukien sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin ja niiden huomioiminen (Kestävyysriskipolitiikka). Tällä hetkellä ICECAPITALilla ei ole tällaisia rahastoja, sillä kaikki rahastomme on suljettu ennen SFDR:n voimaantuloa.

ICECAPITAL REAM Oy:n AIFML:n mukaisessa palkitsemisjärjestelmässä palkkion määrään vaikuttaa yhtiön ja sen hoitamien rahastojen kestävyysriskien huomioon ottaminen. Palkitseminen ei ole erikseen sidottu tiettyjen ESG-kriteerien täyttymiseen. Palkitsemisjärjestelmässä henkilön muuttuvan tulospalkkion määrä voi olla enintään 50.000 euroa ja kuitenkin enintään kuuden kuukauden palkka.

Katso myös Vastuullisuus

AKTIIVISET RAHASTOT

Housing Fund VI

ICECAPITAL Housing Fund VI Ky perustettiin 2020 ja sen sijoituskapasiteetti on 480 miljoonaa euroa. 

Rahasto sijoittaa varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla. 

 • ICECAPITAL Housing Fund VI Ky 
 • Perustettu 2020 
 • Sijoituskapasiteetti 480 M€ 
 • Oma pääoma 145 M€ 

Residential Property Fund II 

Vuonna 2019 ICECAPITAL perusti toisen valmiisiin kohteisiin sijoittavan kiinteistöpääomarahastonsa. Rahaston sijoituskapasiteetti on 165 miljoonaa euroa. 

Rahasto on sijoittanut varansa yksittäisiin asuntoihin. 

 • ICECAPITAL Residential Property Fund II Ky 
 • Perustettu 2019 
 • Sijoituskapasiteetti 165 M€ 
 • Oma pääoma 94 M€ 

Housing Fund V 

ICECAPITAL Housing Fund V Ky perustettiin 2019 ja sen sijoituskapasiteetti on 460 miljoonaa euroa. 

Rahasto sijoittaa varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla. 

 • ICECAPITAL Housing Fund V Ky 
 • Perustettu 2019 
 • Sijoituskapasiteetti 460 M€ 
 • Oma pääoma 140 M€ 

Residential Property Fund I

Vuonna 2014 ICECAPITAL perusti ensimmäisen kiinteistöpääomarahastonsa, joka osti 14 sijoituskohteen valmiin salkun. Rahaston sijoituskapasiteetti on 115 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa alle 10 vuoden ikäisiin tai peruskorjattuihin vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Turun seudulla.

 • ICECAPITAL Residential Property Fund I Ky
 • Perustettu 2014
 • Sijoituskapasiteetti 115 M€
 • Oma pääoma 38 M€
 • Asuntoja 633

RAHASTOT, JOISTA ON IRTAUDUTTU

Housing Fund IV

ICECAPITAL Housing Fund IV Ky perustettiin 2015 ja sen sijoituskapasiteetti on 400 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla.

 • ICECAPITAL Housing Fund IV Ky
 • Perustettu 2015
 • Sijoituskapasiteetti 400 M€
 • Oma pääoma 120 M€
 • Asuntoja 1 854
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2021

Asunto 2015

ICECAPITAL Asunto 2015 Ky perustettiin 2015 ja sen sijoituskapasiteetti on 100 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa tai radanvarsitaajamien alueelle 100 kilometrin säteellä Helsingistä.

 • ICECAPITAL Asunto 2015 Ky
 • Perustettu 2015
 • Sijoituskapasiteetti 100 M€
 • Oma pääoma: 30 M€
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteestaan 2019

Asunto 2012

ICECAPITAL Asunto 2012 Ky perustettiin 2012 ja sen sijoituskapasiteetti on 100 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa tai radanvarsitaajamien alueelle 100 kilometrin säteellä Helsingistä.

 • ICECAPITAL Asunto 2012 Ky
 • Perustettu 2012
 • Sijoituskapasiteetti 100 M€
 • Oma pääoma 32 M€
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2017-2019

Housing Fund III

ICECAPITAL Housing Fund III Ky perustettiin 2012 ja sen sijoituskapasiteetti on 400 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla tai muissa kasvukeskuksissa.

 • ICECAPITAL Housing Fund III Ky
 • Perustettu 2012
 • Sijoituskapasiteetti 400 M€
 • Oma pääoma 120 M€
 • Asuntoja 1 740
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2018

Housing Fund II

ICECAPITAL Housing Fund II Ky perustettiin vuonna 2009 ja sen sijoituskapasiteetti on 400 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa tai radanvarsitaajamien alueelle 100 kilometrin säteellä Helsingistä.

 • ICECAPITAL Housing Fund II Ky
 • Perustettu 2009
 • Sijoituskapasiteetti 400 M€
 • Oma pääoma 120 M€
 • Asuntoja 2 283
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2016

Saint Petersburg Residential Fund I

Elokuussa 2007 ICECAPITALin kiinteistöpääomarahastojen liiketoiminta kansainvälistyi ICECAPITAL Saint Petersburg Residential Fund I Ky:n perustamisen myötä.

Rahasto on sijoittanut varansa asuinkiinteistöön Pietarissa.

 • ICECAPITAL Saint Petersburg Residential Fund I Ky
 • Perustettu 2007
 • Sijoituskapasiteetti 45 M€
 • Oma pääoma 45 M€
 • Asuntoja 276
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2013-2017

Housing Fund I

Vuonna 2006 ICECAPITAL perusti yhdessä neljän kotimaisen institutionaalisen sijoittajan kanssa Suomen ensimmäisen asuinkiinteistöihin sijoittavan kiinteistöpääomarahaston. Rahaston sijoituskapasiteetti on 200 miljoonaa euroa.

Rahasto on sijoittanut varansa alle 10 vuoden ikäisiin tai peruskorjattuihin vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Turun ja Kuopion seudulla.

 • ICECAPITAL Housing Fund I Ky
 • Perustettu 2006
 • Sijoituskapasiteetti 200 M€
 • Oma pääoma 60 M€
 • Asuntoja 1 012
 • Rahasto on irtautunut sijoituskohteistaan 2013-2015