ICECAPITAL tarjoaa kiinteistösijoitusmahdollisuuksia suljettujen (closed-end) kiinteistöpääomarahastojen muodossa.

ICECAPITAL perusti vuonna 2006 ensimmäisen asuntoihin sijoittavan kiinteistöpääomarahaston Suomeen. Kiinteistöpääomarahastomme tarjoavat sijoittajille nykyaikaisen, tuotto-riski -suhteeltaan houkuttelevan ja hallinnoltaan kevyen tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Kiinteistösijoitustiimimme on yksi alan parhaita ja kokeneimpia Suomessa. Tunnemme paikalliset kiinteistösijoitusmarkkinat erittäin hyvin ja olemme sitoutuneet pitkäaikaiseen omistaja-arvon kasvattamiseen. Vahvuuksiamme ovat sijoituskohteiden hankinta, investointilaskenta ja rahoitusrakennetuntemus sekä kiinteistökohteidemme toiminnan optimointi.

ICECAPITAL REAM Oy toimii kiinteistöpääomarahastojemme toimiluvallisena vaihtoehtorahastojen hoitajana. Yhtiön tehtävänä on vastata kiinteistöjen ostoista ja myynneistä, kiinteistöjen hallinnointi-, taloushallinto- ja vuokrauspalvelujen hankinnasta ja valvonnasta sekä kiinteistöomaisuuden arvon kasvattamisesta.

ICECAPITAL hallinnoi ICECAPITAL Nordic Secondary Fund S.C.A., SICAR -pääomarahastoa. Rahaston hallinnoima pääoma on noin 50 miljoonaa euroa, ja se tekee secondary sijoituksia pohjoismaisten pääomasijoitusrahastojen osuuksiin. Rahaston sijoitustoiminnan neuvonantajana toimii HQ Capital Private Equity LLC.