ICECAPITAL-konsernin www-sivujen yleiset käyttöehdot

Tällä sivulla on esitetty ICECAPITAL-konsernin www-sivujen yleiset käyttöehdot. Käydessäsi näillä www-sivuilla hyväksyt ne itseäsi sitoviksi, joten pyydämme Sinua tutustumaan niihin huolellisesti. Sivuilla olevat palvelut voivat sisältää näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi myös muita ehtoja, jotka on esitetty kyseisen palvelun yhteydessä. Esimerkiksi sijoitusrahastojen ehdot on esitetty rahastoesitteissä.

Palveluntarjoajat

Lisätietoja ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy -konsernista ja siihen kuuluvista yhtiöistä (jäljempänä ICECAPITAL) saat näiltä www-sivuilta, joilta löytyvät myös kunkin yhtiön yhteystiedot.
Mahdollisten muiden palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät www-sivuilta kyseisten palvelujen yhteydessä.

Sivuilla voi olla virheitä

ICECAPITAL pyrkii www-sivuilla esitettävien tietojen luotettavuuteen, mutta emme voi taata, etteikö sivuilla voisi olla virheellisiä tietoja tai esiintyä toimintahäiriöitä. ICECAPITAL ei vastaa www-sivujen mahdollisten virheiden tai puutteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista siinäkään tapauksessa, että meillä olisi ollut tieto www-sivuilla olevasta virheestä.

Emme tarjoa sivuillamme sijoituskohteita

Lain mukaan useimpien sijoituskohteiden tarjoaminen yleisölle edellyttää virallisen myynti- tai rahastoesitteen julkaisemista. Sijoitusneuvonta edellyttää lisäksi muun muassa asiakkaan henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen tuntemista. Näillä www-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää tarjouksena myydä tai ostaa sijoituskohteita, sijoitusneuvona tai muuna kehotuksena liiketoimeen, ellei sivulla ole nimenomaisesti toisin ilmoitettu. Sivuilla voidaan kuitenkin antaa yleisluonteisia neuvoja sijoittamisesta ja siihen liittyvästä verotuksesta. ICECAPITAL ei vastaa neuvojen perusteella tehtyjen toimien soveltuvuudesta, taloudellisesta tuloksesta, sijoitusriskeistä eikä verovaikutuksista.

Vastuu sijoitustuloksista on aina asiakkaalla

Sijoitusrahastojen tai muiden sijoituskohteiden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Lähes kaikkien sijoituksien arvo voi laskea epäsuotuisassa markkinatilanteessa ja riskialttiimpien sijoitusten arvo voi laskea huomattavasti. ICECAPITALin tarjoamat sijoitusvaihtoehdot eivät vastaa pankkitalletuksia eivätkä ne ole talletussuojan piirissä. Kaikissa tapauksissa sijoittaja kantaa aina itse vastuun sijoitustoimintansa tuloksesta ja mahdollisista tappioista.

Tarjoamme palveluja Suomeen

Monissa maissa sijoitustuotteiden markkinointi on rajoitettua tai vaatii erillisen luvan kyseisen maan viranomaiselta. Nämä www-sivut ja niiden sisältämä informaatio, tuotteet ja palvelut on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei sivuilla erikseen ole nimenomaisesti muuta ilmoitettu.  Sivuja ei ole suunnattu niihin maihin, joissa sivuilla esitettyjä tuotteita tai palveluja ei saa tarjota. Esimerkiksi sijoitusrahastojen osalta sivut on tarkoitettu vain niihin maihin, joissa kyseistä rahastoa voidaan laillisesti markkinoida.

Linkit muiden palveluntarjoajien sivuille

Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä muiden palveluntarjoajien sivuille.  Luonnollisestikaan emme miltään osin voi vastata muiden ylläpitämillä sivuilla esitetyistä tiedoista, tuotteista tai palveluista.

Puhelut ja sähköpostin käyttö

ICECAPITALIN kanssa käydyt puhelinkeskustelut saatetaan nauhoittaa.

Internetin kautta lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata ja ainakin teoriassa ne voivat joutua vääriin käsiin tai niitä voidaan väärentää. Jos luottamuksellisten tietojen vuotaminen voi aiheuttaa lähettäjälle suurta vahinkoa, lähettäjän tulee harkita muita lähetystapoja kuin sähköpostia. Viesti voi myös jäädä saapumatta perille esimerkiksi roskapostisuodattimen toiminnan vuoksi tai se voi jäädä huomaamatta viestien suuren määrän takia. ICECAPITAL ei ole velvollinen toteuttamaan sähköpostitse annettuja toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä, ellei se ole kuitannut toimeksiantoa vastaanotetuksi. ICECAPITALilla on oikeus asiakkaan suostumuksella lähettää asiakkaalle tietoja sähköpostitse. ICECAPITAL ei vastaa lähetetyistä viesteistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Sivumme tekijänoikeudet ja muut oikeudet

Näiden www-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat ICECAPITAL-konserniin kuuluville yhtiöille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Sivujen sisällön osittainenkin kopioiminen, julkaiseminen, tallentaminen tai siirtäminen ilman ICECAPITALin lupaa on kielletty, lukuunottamatta kopiointia, tallentamista ja tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata ainoastaan Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti ja lainattaessa on ilmoitettava lähde. Tavara- ja liikemerkkejä ei saa käyttää ilman ICECAPITALin etukäteistä kirjallista lupaa ellei laista toisin johdu.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näiden www-sivujen käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Suomen lakia silloinkin, kun sivuja käytetään jostain muusta maasta. Näihin sivuihin tai näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

IMPORTANT INFORMATION FOR UNITED STATES RESIDENTS

By laws of the United States of America, investment services provided to US residents (even when temporarily abroad) are restricted to only those service providers that are licensed by US authorities and are under supervision of them. ICECAPITAL does not operate in the US and thus is not under supervision of any US authority. Therefore, United States residents and entities may not purchase any mutual funds or any other products or services of ICECAPITAL. Material on this site shall not constitute an offer to provide or solicitation of any offer to purchase or sell any products or services of ICECAPITAL. Mutual funds and other products or services of ICECAPITAL are not intended for residents in the US or residents in other countries who are temporarily present in the US, or any entity organized or existing under the laws of the US or of any state, territory, or possession thereof, or any estate or trust which is subject to US tax regulations.