Konserni

ICECAPITAL Pankkiiriliike on riippumaton, työntekijöidensä omistama konserni, jonka liiketoimintoihin kuuluvat investointipankkitoiminta sekä pääomarahastot. Konsernissa työskentelee yli 30 alan ammattilaista.

Konsernin investointipankkitoiminta perustettiin vuonna 1999. ICECAPITALin investointipankkitoiminta tarjoaa luovia ratkaisuja asiakastarpeisiin yrityskaupoissa ja -fuusioissa, velkajärjestelyissä, yritysten uudelleenjärjestelyissä, osakeanneissa sekä yksityistämisissä. ICECAPITAL on yksi johtavista neuvonantajista erityisesti energia-, infrastruktuuri-, ja TMT-sektoreilla. ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy on Finanssivalvonnan valvoma sijoituspalveluyritys ja Finanssialan Keskusliiton jäsen.

Pääomarahastoliiketoiminta aloitettiin vuonna 2006 ja se keskittyy kiinteistöjen rakennuttamiseen ja kehittämiseen. ICECAPITAL on tähän mennessä perustanut yksitoista kiinteistöpääomarahastoa, joiden yhteenlaskettu sijoituskapasiteetti on yli 2,8 miljardia euroa. Tällä hetkellä meillä on viisi aktiivista vapaarahoitteisiin asuinkiinteistöihin Suomessa sijoittavaa rahastoa. ICECAPITAL REAM Oy toimii kiinteistöpääomarahastojemme toimiluvallisena vaihtoehtorahastojen hoitajana.

Hallitus

Jan Waselius
Hallituksen puheenjohtaja
Syntymävuosi: 1944
Koulutus: varatuomari, asianajaja
Päätoimi: Waselius Asianajotoimisto Oy:n osakas
Hallituksen jäsen vuodesta 1999
Osakeomistukset yhtiössä: ei omistuksia

Ari Lahti
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1963
Koulutus: valtiotieteiden lisensiaatti
Päätoimi: ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 1999
Osakeomistukset yhtiössä määräysvaltayhteisöjen kautta: 1 000 A-osaketta ja 1 789 B-osaketta

Marko Luoma
Syntymävuosi: 1971
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:n osakas
Hallituksen jäsen vuodesta 1999
Osakeomistukset yhtiössä määräysvaltayhteisön kautta: 1 296 B-osaketta

Kimmo Kottila
Syntymävuosi: 1969
Koulutus: DI, M.Sc. (Eng.)
Päätoimi: ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:n osakas
Hallituksen jäsen vuodesta 1999
Osakeomistukset yhtiössä määräysvaltayhteisön kautta: 929 B-osaketta

Hannu Tarkkonen
Syntymävuosi: 1950
Koulutus: Yo-merkonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Osakeomistukset yhtiössä: ei omistuksia

Erkki Moisander
Syntymävuosi: 1953
Koulutus: Ekonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Osakeomistukset yhtiössä: ei omistuksia

Tilintarkastajat

ICECAPITAL-konsernin tilintarkastajana on vuodesta 2001 toiminut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell.