ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Gasum Oy:lle

30.8.2017

ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Gasum Oy:lle tämän nostaessa omistusosuutensa Skangas-konsernissa 70 prosenttiin. Gasum osti transaktiossa Lyse AS:ltä 19 % Skangasin osakekannasta. Skangas on Pohjoismaiden johtava nesteytetyn maakaasun toimittaja.