ICECAPITAL toimi Gasum Oy:n taloudellisena neuvonantajana

4.2.2019

ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Gasum Oy:lle tämän nostaessa omistusosuutensa Skangas-konsernissa 100 prosenttiin. Gasum osti transaktiossa Lyse AS:ltä 30 % Skangasin osakekannasta. Skangas on Pohjoismaiden johtava nesteytetyn maakaasun toimittaja.